AVG
M.i.v. 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. U kunt er zeker van zijn, dat uw persoonlijke gegevens ook in de toekomst bij Wilma’s voetverzorging en zo in goede handen zijn en niet met derden worden gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt het hier nog eens nalezen.

Contact

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Lees onze privacyverklaring.